Disclaimer

Disclaimer

 

De inhoud van deze website is bestemd voor informatief gebruik. Aan (prijs) informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Peiman Autoverhuur. probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die Peiman Autoverhuur aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Peiman Autoverhuur kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden. Hoewel Peiman Autoverhuur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Peiman Autoverhuur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De informatie op deze site, en de pagina’s behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Peiman Autoverhuur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Peiman Autoverhuur, welke geen eigendom zijn van Peiman Autoverhuur, maar die louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Peiman Autoverhuur. Hoewel Peiman Autoverhuur. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Peiman Autoverhuur worden onderhouden wordt afgewezen. Peiman Autoverhuur is niet aansprakelijk voor (prijs) informatie op websites van haar vestigingen. Deze vestigingen worden door andere rechtspersonen gedreven en de daarbij behorende websites zijn niet in eigendom van Peiman Autoverhuur. De informatie in deze disclaimer geldt tevens voor de activiteiten en informatieverspreiding van Peiman Autoverhuur via sociale media zoals Facebook, Instagram en elk andere kanaal dan ook.

 

Contact en bedrijfsgegevens 

Peiman Autoverhuur onderdeel van Peiman Auto's B.V.

De Dieze 10

8253 PS Dronten

KvK-nr.: 77919122

BTW-nr.: NL861197720B01

Bank: NL 80 INGB 0388 7245 28

T.: 06-57551906

W.: www.peimanrental.nl

E.: info@peimanrental.nl