Wanneer moet ik met bijtelling rekeninghouden?

Prive heb je geen bijtelling regisitratie, maar bij zakelijk rijden wel in de meeste gevallen.

Als je een huur of lease auto bij Peiman Rental voor zakelijk rijden heb je 2 manieren. Hieronder leggen we het voor je uit.

Minder dan 500 kilometer op jaarbasis

De plicht tot het betalen van bijtelling vervalt, wanneer je de zakenauto niet tot nauwelijks voor privédoeleinden gebruikt. De grens ligt op 500 kilometer op jaarbasis. De werkgever kan in dat geval een Verklaring Geen Privégebruik Auto aanvragen bij de Belastingdienst. Hiermee vrijwaart hij of zij zich voor eventuele kosten. Als werknemer moet je vervolgens aantonen dat je inderdaad minder dan 500 kilometers per jaar privé rijdt. Dit vergt een nauwkeurige kilometerregistratie, waarbij u het volgende moet bijhouden:

  • Datum;
  • Begin- en eindstand kilometerteller;
  • Vertrek- en aankomstadres;
  • Route;
  • Privé of zakelijke rit.

Combineer je een zakelijk rit met een privé aangelegenheid? Dan moet je het aantal kilometers dat je hiervoor moet omrijden apart noteren.

 

Bijtelling van toepassing

Is er sprake van bijtelling wanneer je een zakelijke auto ook voor privéritten gebruikt. Dit wordt door De Belastingdienst namelijk gezien als loon in natura. Hierover moet – net zoals bij je brutoloon – belasting geheven worden. Het bedrag dat ze hiervoor gebruiken is onder andere afhankelijk van de cataloguswaarde en de CO2- uitstoot van de auto. Hoe zuiniger de auto is, hoe lager het bijtellingspercentage wordt.

De werkgever kan je ook vragen om een eigen bijdrage voor je privékilometers. Deze kan in mindering worden gebracht op de bijtelling. Hierbij is het echter belangrijk dat je werkgever duidelijk aangeeft waar deze bijdrage voor bedoeld is. Ook mag de bijtelling over het hele jaar bekeken niet negatief uitvallen.

Kom je er niet uit bel ons op 06-57551906 of mail ons op info@peimanrental.nl

 

Terug naar veelgestelde vragen